نمایش همیشه با فلش

[us_image_slider ids=”23457,23456,23455″ autoplay=”1″]

نمایش فلش در هاوور

[us_image_slider ids=”23457,23456,23455″ arrows=”hover” autoplay=”1″]

پنهان کردن فلش ها

[us_image_slider ids=”23457,23456,23455″ arrows=”hide” autoplay=”1″]
[us_separator size=”large”]

نقاط ناوبری

[us_image_slider ids=”23545,23546,23547,23548,23549,23550,23551,23552,23553,23554,23555,23556,23557″ arrows=”hover” nav=”dots” autoplay=”1″]

حرکت ناگهانی

[us_image_slider ids=”23545,23546,23547,23548,23549,23550,23551,23552,23553,23554,23555,23556,23557″ arrows=”hover” nav=”thumbs” autoplay=”1″ fullscreen=”1″]
[us_separator size=”large”]

انتقال اسلاید

[us_image_slider ids=”23467,23466,23465″ arrows=”hover”]

انتقال محو

[us_image_slider ids=”23467,23466,23465″ arrows=”hover” transition=”crossfade”]
[us_separator size=”large”]

تصاویر متناسب – مقیاس پایین

[us_image_slider ids=”23557,23555,23553,23552,23547,23548,23549,23550,23546,23524″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium”]

تصاویر متناسب با – حاوی

[us_image_slider ids=”23557,23548,23555,23554,23553,23552,23546″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium” img_fit=”contain”]

تصاویر متناسب – کاور

[us_image_slider ids=”23557,23554,23555,23552,23553,23548,23547,23546″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟