4 رنگ های از پیش تعریف شده

[us_separator]
[us_iconbox icon=”material|grade” size=”50px” title=”رنگ اصلی رنگ”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”secondary” size=”50px” title=”رنگ آیکون ثانویه”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”contrast” size=”50px” title=”رنگ آیکون تقابل”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”light” size=”50px” title=”رنگ نوار آیکون”][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”material|grade” style=”circle” title=”رنگ اصلی رنگ” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”secondary” style=”circle” title=”رنگ آیکون ثانویه” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”contrast” style=”circle” title=”رنگ آیکون تقابل” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|grade” color=”light” style=”circle” title=”رنگ نوار آیکون” link=”url:%23″][/us_iconbox]

رنگ سفارشی نامحدود

[us_separator]
[us_iconbox icon=”material|assignment_turned_in” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ size=”50px” title=”سبک آیکون ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|open_with” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” size=”50px” title=”سبک آیکون ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|lock” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ size=”50px” title=”سبک آیکون ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|language” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ size=”50px” title=”سبک آیکون ساده”][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”material|polymer” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#ffffff” title=”آیکون سبک دایره” circle_color=”#00bcd4″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|settings” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#fff1c4″ title=”آیکون سبک دایره” circle_color=”#009688″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|question_answer” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#5c6bc0″ title=”آیکون سبک دایره” circle_color=”#ffd54f”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|track_changes” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#c5e1a5″ title=”آیکون سبک دایره” circle_color=”#455a64″][/us_iconbox]

2 موقعیت آیکون

[us_separator]
[us_iconbox icon=”material|query_builder” size=”50px” title=”موقعیت آیکون بالا”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|lock_outline” style=”circle” title=”موقعیت آیکون بالا”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|verified_user” size=”50px” title=”موقعیت آیکون بالا”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_separator]
[us_iconbox icon=”material|wallet_travel” size=”50px” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکون چپ” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|search” style=”circle” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکون چپ” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|shopping_cart” size=”50px” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکون چپ” alignment=”left”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]

5 اندازه باکس آیکون

[us_separator]
[us_iconbox icon=”material|cake” size=”28px” title=”Tiny Size” title_size=”18px” link=”url:%23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|cake” title=”اندازه کوچک” title_size=”20px” link=”url:%23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|cake” size=”50px” title=”اندازه متوسط” link=”url:%23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_separator]
[us_iconbox icon=”material|cake” size=”70px” title=”اندازه خیلی بزرگ” link=”url:%23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”material|cake” size=”100px” title=”اندازه بزرگ” link=”url:%23″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/us_iconbox]

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟