1.فرض تفکیک شخصیت

براساس فرض تفکیک شخصیت،برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان)آن و همچنین مستقل از سایر موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می شود.فعالیت های مالی به اعتبار شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل و ثبت شده و صورت های مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه می گردند.

2.فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات مالی موسسه درآینده قابل پیش بینی،تداوم خواهد یافت و قصد انحلال یا توقف آن وجود ندارد.این فرض به این معنی نیست که موسسه دارای عمر نامحدود است،بلکه حاکی از آن است که موسسه برای یک دوره زمانی کافی برای اجرای عملیات،انجام قراردادها و ایفای تعهدات خود،دوام و بقا خواهد داشت.

3.فرض دوره مالی

نتایج واقعی عملیات موسسه را فقط می توان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات،فروش دارایی ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها،به طور دقیق و قطعی تعیین کرد.اما استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نمی توانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان صبر کنند.بنابراین عمر طولانی یک موسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر،معمولا یکساله،تقسیم می شود و برای هردوره،گزارش های مالی جداگانه ای ارائه می گردد.به این دوره های زمانی دوره مالی،دوره حسابداری می گویند.

4.فرض یا مبنای تعهدی

فرض تعهدی یکی از زیربنایی ترین و مهم ترین مفروضات حسابداری است.توسعه و گسترش حسابداری تا حد زیادی مدیون این فرض است.براساس این فرض،درآمد ها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل،بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه،شناسایی و ثبت می شوند.

5.فرض واحد پول

فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه باید برحسب پول،اندازه گیری و گزارش شود.

در انتها از تمام شما عزیزان و همراهان عزیز خواهشمندم که این سایت و کانال تلگرامی این مجموعه را به آشنایان و نزدیکان خود معرفی کنید . با تشکر .

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟