1.مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن،بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاره ای معاف می باشد.
۲.درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموعه یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.معافیت های مزبور فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد که کاربری ملک مسکونی بوده و در عمل هم برای سکونت از آن استفاده شود وگرنه مشمول این معافیت نخواهد بود.
۳.در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مالیات بر درآمد اجاره مشمول مالیات می باشد.
۴.محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به‌موجب اسناد و مدارک ثابت کردند که اجاره پرداخت می‌شود.
۵. املاکی که مجانی در اختیار، (۱)وزارتخانه ها و موسسات دولتی.(۲)دستگاههایی که بودجه آنها توسط دولت تامین می شود و(۳) شهرداری ها قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.
۶.واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبت به موجب قرارداد واگذار می گردد تا زمانی که در تصرف خریدار می باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
۷.در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد در سند انتقال بدون در نظر گرفتن اجاره‌بها مهلتی برای تخلیه ملک به او داده شود، در مدتی که محل سکونت فروشنده می باشد حداکثر تا ۶ ماه غیر اجاری تلقی می گردد همچنین در فروش اقساطی یا شرطی مادام که طبق شرایط معامله شی مورد معامله در اختیار خریدار شرطی است، اجاری تلقی نمی شود،مگر اینکه به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.
موارد ۴ الی ۶ فوق تحت عنوان املاک غیر تجاری در قانون مالیات‌های مستقیم منعکس گردیده است.

در انتها از تمام شما عزیزان و همراهان عزیز خواهشمندم که این سایت و کانال تلگرامی این مجموعه را به آشنایان و نزدیکان خود معرفی کنید . با تشکر .

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟