علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت معمولا مزایایی به حقوق پرسنل اضافه شده و کسورات از آن کسر می شود. حق بیمه نیز برای بیمه شده معادل 7 درصد است که در زمان محاسبه حقوق و دستمزد از حقوق وی کسر شده و برای کارفرما معادل 23 درصد می باشد.

معادله سند حقوق و دستمزد

در ابتدا باید حقوق پایه یا حقوق کارکرد را محاسبه می کنیم

دستمزد روزانه * تعداد روز کارکرد = حقوق کارکرد

سپس اضافه کاری را در ابتدا برای مزد 1 ساعت کار را محاسبه میکنیم

8 ساعت کار / دستمزد یک روز = مزد 1 ساعت کار

بر طبق قانون کار نرخ اضافه کاری 40 درصد می باشد پس در 1.4 ضرب می شود در نتیجه داریم:

مزد 1 ساعت * 1.4 = نرخ هر ساعت اضافه کاری

نرخ هر ساعت اضافه کاری * تعداد ساعات اضافه کاری= فوق العاده اضافه کاری

محاسبه بیمه

مزایای مشمول بیمه شامل حقوق کارکرد، حقوق اضافه کاری، حق مسکن و…. میباشد،حقوق اضافه کاری به صورت اختیاری میباشد که مشمول بیمه شود یا نه.

توجه کنید که حق اولاد مشمول بیمه نمی باشد.

(مجموع کل مزایای بیمه شده) حقوق کارکرد+ حقوق اضافه کاری+حق مسکن+بن نقدی = حقوق و مزایای مشمول بیمه

حقوق و مزایای مشمول بیمه * 7 درصد= حقوق و مزایای سهم بیمه شده

حقوق و مزایای مشمول بیمه * 23 درصد= حقوق و مزایای سهم کارفرما

حق بیمه شخص بیمه شده(7%) از حقوق شخص کسر می شود.

مالیات

در ابتدا جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات را محاسبه می کنیم که شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، بن، اضافه کاری و حق اولاد می شود.

حقوق و کارکرد+ حق مسکن+بن+ اضافه کاری+ حق اولاد = جمع حقوق و مزایای مشمول مالیات

حاصل را با جدول مالیات که بصورت سالانه در اختیار حسابداران قرار داده می شود تطبیق دهیم تا مشخص شود فرد مشمول مالیات می شود یا خیر. اگر مشمول مالیات بود قسمت معاف از مالیات را از حقوق فرد کسر میکنیم و باقی مانده را با نرخ های محاسبه مالیات به نسبت حقوق محاسبه می کنیم.

مقدار حقوق مشمول مالیات*10 درصد
مزایایی که مشمول مالیات نمی باشد؟
-1 فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و50کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد.
-2 سنوات خدمت کارکنان
3-دو هفتم بیمه سهم کارگر.
4- وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگی ، از کار افتادگی ،استعفای کارگر.
5- وجوه پرداختی بابت حقوق ایّام مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران.
6-یک دوازدهم عیدی.
7- دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان.
8- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه وامثال آن.
9- پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته.
10- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
11- صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری.

خالص پرداختی

(حق بیمه سهم بیمه شده + مالیات) – جمع حقوق و مزایا = خالص حقوق و مزایای پرداختی

در انتها از تمام بییندگان و همراهان عزیز خواهشمندم که این سایت و کانال تلگرامی این مجموعه را به نزدیکان و آشنایان خود معرفی کنید .با تشکر

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟