حسابهایی که در موسسات مختلف ، مورد استفاده قرار می گیرند ، بر مبنای نوع فعالیت موسسه ، بزرگی و کوچکی آن ، نوع اطلاعات جزء به جزئی که مدیران و سایر استفاده کنندگان از نتایج حاصل از سیستم_حسابداری نیاز دارند و … متفاوتند .

به طور کلی ، حسابهای مختلفی را که در یک موسسه ، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ، می توان به پنج گروه تقسیم نمود :

1-گروه حسابهای دارائی از قبیل : وجوه_نقد ، حسابهای دریافتنی ، اسناد_دریافتنی ، موجودی کالا و …
2-گروه حسابهای بدهی از قبیل : حسابهای پرداختنی ، اسناد پرداختنی ، حقوق پرداختنی ، وام و …
3-گروه حسابهای مربوط به حقوق صاحبان سرمایه از قبیل : حساب سرمایه و حساب برداشت
4-گروه حسابهای درآمد از قبیل : درآمد حاصل از فروش کالا و یا خدمات ، درآمد اجاره و …
5-گروه حسابهای هزینه از قبیل : هزینه حقوق ، هزینه آگهی ، هزینه اجاره و …. البته حسابهای مختلف یک موسسه را از طرق زیر نیز می توان طبقه بندی نمود : .
🟢طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی و اسمی

حسابهای حقیقی شامل حسابهای دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه می باشد . حسابهای اسمی ، شامل حسابهای درآمد و هزینه است که در تهیه صورت سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرد در نتیجه می تواند ، به عنوان حسابهای فرعی حقوق صاحبان سرمایه به حساب آید . .

🟢طبقه بندی حسابها به حسابهای دائمی و موقتی

حسابهای دائمی که مانده آنها از یک دوره مالی به دوره مالی بعد انتقال می یابد مانند حسابهای دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه و حسابهای موقتی که در پایان دوره_مالی بسته میشوند مانند حسابهای درآمد و هزینه . .
🟢طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی ، شخصی و اسمی

حسابهای حقیقی شامل حسابهای دارایی ( به استثنای حسابهای دریافتنی ) . حسابهای شخصی شامل حسابهای دریافتنی ، حسابهای پرداختنی و حساب سرمایه و حسابهای اسمی که همان حسابهای موقتی و مربوط به حسابهای درآمد و هزینه می باشد.

در انتها از تمام شما عزیزان و همراهان عزیز خواهشمندم که این سایت و کانال تلگرامی این مجموعه را به آشنایان و نزدیکان خود معرفی کنید . با تشکر .

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟