معافیت های مالیاتی درآمد اجاره املاک

1.مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن،بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت ……

سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود اما در مورد اشخاص حقوقی و مشمول مالیات که …..

برخی از جرائم مالیاتی

🔹 ماده ۵١ ق.م.م: تخلف از مقررات فصل تمبر به مبلغ ٢ برابر حق تمبر

🔹 ماده ١۶٩ ق.م.م: عدم صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی و استفاده سوء آن برای خود……..

مفروضات حسابداری

1.فرض تفکیک شخصیت

براساس فرض تفکیک شخصیت،برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان)آن و همچنین مستقل از سایر موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می شود.فعالیت های مالی به اعتبار شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل و ثبت شده و صورت های مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه می گردند…………..

محاسبات حقوق و دستمزد

علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت معمولا مزایایی به حقوق پرسنل اضافه شده و کسورات از آن کسر می شود. حق بیمه نیز برای بیمه شده معادل 7 درصد است که در زمان محاسبه حقوق و دستمزد از حقوق وی کسر شده و برای کارفرما معادل 23 درصد می باشد.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟